Radio opname

RADIO OPNAME

Het radioprogramma ‘Musica religiosa’ (IKON radio 5, 22.00 u.-23.00 u.) besteedt op 3 juni 2012 aandacht aan
onlangs uitgegeven orgelwerken van Albert de Klerk, die zijn gevonden in zijn nalatenschap.

Gonny van der Maten is als bestuurslid van de Andriessen de Klerk Stichting betrokken geweest bij de uitgave van deze stukken
en zij heeft een aantal van de tot nu toe onbekende werkjes opgenomen in de Krijtberg te Amsterdam.

Deze opnames zullen te beluisteren zijn op 3 juni, evenals eerder gemaakte opnames door Gemma Coebergh,
opvolgster van Albert de Klerk in de Haarlemse St.Josephkerk.

Albert de Klerk was beroemd organist, componist en hoofdvakleraar orgel aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
Gonny van der Maten was zijn laatste conservatoriumstudente.
Hij overleed in 1998. Eén van de opgenomen werken is opgedragen aan de (in 1988) pasgeboren dochter van Gonny van der Maten.