Avondmuziek Oude Kerk Soest Zondag 22 mei 2016

Arvo Pärt

Wereldwijd wordt de muziek van de Estse componist Arvo Pärt beleefd als mystPoster Avondmuziek 22 mai 2016 JPEGerieus. Zijn
composities worden uitgevoerd in kerken en concertzalen én gebruikt als filmmuziek. Dat zoveel
verschillende mensen zich aangetrokken voelen tot deze muziek, is heel bijzonder. De noten zijn
meestal heel eenvoudig, terwijl de zeggingskracht sterk en onontkoombaar is. Pärts muziek sluit
goed aan bij wat de Oecumenische wijkgemeente De Oude Kerk in een klein uur Avondmuziek wil
realiseren: een moment om bezinning en rust te beleven, dankzij muziek en poëzie die ons
verbinden met de ‘hooglanden’ van het bestaan.
Op het programma staan de orgelwerken Trivium, Pari intervallo en Mein Weg hat Gipfel und
Wellentäler, de zangwerken My Heart’s in the Highlands en Vater Unser en gedichten van de
Poolse dichters (beiden Nobelprijswinnaars) Czesław Miłosz en Wisława Szymborska.
Onderga dit mystieke uur samen met de uitvoerenden:
Machteld van de Putte – alt
Gonny van der Maten – orgel
Kees Bregman – voordracht
Er wordt geen entree geheven, wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.