De Vier Jaargetijden

– van de wieg tot het graf –

door Gonny van der Maten – orgel en voordracht

De vier jaargetijden, de levenscyclus van de natuur, worden vaak vergeleken met de
levensloop van de mens. De lente staat voor geboorte en jeugd, de zomer voor bloei en
volwassenheid, de herfst symboliseert de ouderdom en in de levenswinter kijkt men terug op
het leven èn vooruit naar de dood.
In dit programma passeren alle facetten van het leven de revue: de uitgelatenheid van de
jeugd, intense vreugde en melancholie, maar ook wanhoop, relativering en berusting. Muziek
en gedichten volgen elkaar op, interrumperen en beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan.
Zowel muziek als gedichten zijn associatief gekozen, d.w.z. het gevoel en de sfeer hebben de
keuze bepaald. Dit heeft als resultaat dat er een zeer divers beeld qua stijlen naar voren komt.
Gedichten en muziek stammen uit allerlei verschillende periodes van onze cultuur. Er wordt
ook sporadisch geïmproviseerd. De cyclus is een proces dat zich in principe steeds kan
herhalen. Aan het eind van het programma is dat ook hoorbaar: het hele leven kan weer
overnieuw beginnen.

De gedichten zijn o.a. van Judith Herzberg, Kees Stip, Hans Andreus en Lou Vleugelhof. De
muziek is van Bach, William Byrd, Wim de Ruiter, Pablo Bruna e.a.