Cantorij van de Oude Kerk Soest

Naamlijst 2Gonny van der Maten is dirigent van de Cantorij van de Oude Kerk in Soest, in haar functie als cantor-organist van deze kerk, die zij sinds 15 augustus 2014 bekleedt. Zij bespeelt het in 2017 gerestaureerde en geplaatste, historische Van Gruisen/Van Oeckelen – orgel en leidt de cantorij die om de week zingt in de zondagochtendvieringen en op de hoogtijdagen.
Het cantorijrepertoire bestaat uit werken van o.a. Schütz, Duruflé, Stanford, Reger, Vogel en Rutter. Daarnaast worden tijdens de kerkdienst regelmatig vaste delen van de liturgie gezongen en vierstemmige zettingen uit o. a. het nieuwe Liedboek voor de Kerken.

Regelmatig verzorgt Gonny van der Maten, samen met predikant Kees Bregman zg. Avondmuzieken in de Oude Kerk. Hierin wordt klassieke muziek gecombineerd met poëzie. De programma’s zijn zeer divers en de musici van hoog niveau.
Zij leidt daarbij ensembles van diverse samenstellingen.

Gonny van der Maten is een warm pleitbezorger van goede kerkmuziek, dat op zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd door betrokken, goede zangers en instrumentalisten. Religie en muziek zijn voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In Soest weet zij zich gesteund door gemotiveerde mensen en een goed muziekbeleid.

Sinds 2018 zijn er jaarlijks orgelconcerten in de Oude Kerk, waaronder ook één kinderorgelconcert. Zie verder: www.oudekerksoest.nl
en www.kerkencultuursoest.nl
In 2018 en 2019 waren gastorganisten o.a. Leo van Doeselaar, Theo Jellema, Erwin Wiersinga, Jan Jansen, Hayo Boerema, Sietze de Vries en Petra Veenswijk