Cantor-organist

Naamlijst 2Gonny van der Maten is vanaf 15 augustus 2014 benoemd tot cantor-organist van de Oude Kerk in Soest.

Zij leidt daar de cantorij die om de week zingt in de zondagochtendvieringen en op de hoogtijdagen, en bespeelt wekelijks het orgel.

Het cantorijrepertoire bestaat uit werken van o.a. Schütz, Duruflé, Stanford, Reger, Vogel en Rutter. Daarnaast worden tijdens de kerkdienst regelmatig vaste delen van de liturgie gezongen en vierstemmige zettingen uit o. a. het nieuwe Liedboek voor de Kerken.

Gonny van der Maten is een warm pleitbezorger van goede kerkmuziek, dat op zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd door betrokken, goede zangers. Religie en muziek zijn voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In Soest weet zij zich gesteund door gemotiveerde mensen en een goed muziekbeleid.